Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

3.3.09

Managing the Requirements Process

Tajímavý 3-stránkový text věnovaný procesu řízení a správy požadavků, jsem
vystavil na adrese:
http://web.vsmie.cz/katolicky/Managing_the_Requirements_Process.pdf
Doporučuji prohlédnout nabídku odb orných weblogů na adrese:
http://weblogy.akamonitor.cz
nedávno byly vystaveny weblogy věnované sociálním sítím, virtualizaci a
Cloud computingu.