Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

19.10.08

Další weblogy na AKA MONITORu

Rád bych Vám připomenul existenci dalších, tématicky blízkých weblogů: informační management, total information quality management, business process management, requirements management, ITIL-CoBIT-ITSM, digifoto a další, které najdete využitím rozcestníku na weblogy: http://weblogy.akamonitor.cz.

7.10.08

Inquestra E-Learning Curriculum

Během uplynulých let jsem několikrát upozorňoval na sadu výborných elektronických kurzů firmy INQUESTRA. Firma pozměnila své webové stránky, obsahující odkazy na kurzy, informační zdroje a tutoriály. Já jsem byl až dosud informován o následujících částech nabídky INQUESTRY:
Inquestra Courses
Business Systems Analyst Certificate Program
The Fundamentals of Requirements Elicitation
Determining a Project’s Objectives
Determining a Project’s Scope
Describing Business Processes
Determining Information Requirements
Developing User Stories in an XP Environment
Project Management Concepts for Managers
Inquestra Resources
Business Analyst Assessment
BSAC Certificate Package
(Audio Book) Agile Requirements and User Stories: Extreme Programming Practices for Project Managers and Business Analysts
Další informace, včetně cen kurzů a podrobných metodických návodů jak se zdroji pracovat, najdete nyní na adrese:
http://www.inquestra.com/course-catalog/course-list.html