Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

20.7.07

The Essential Business Use Case Primer


O eLearningových produktech firmy INQUESTRA jsem se v tomto odborném weblogu zmiňoval již několikrát. V těchto dnech jsem se měl příležitost seznámit s nově nabízeným kurzem "The Essential Business Use Case Primer". Jde o téma, které souvisí se souborem nástrojů při vývoji požadavků ( Requirements Development ). Současně je třeba konstatovat, že při jejich aplikaci vzniká celá řada otázek, jejichž zopovězení ovlivňuje kvalitu vývoje požadavků a nepřímo i samotný zájem o uplatnění UC v praxi. Nový kurz firmy INQUESTRA je opět multimediální, kombinuje promítané slajdy s doprovodným mluveným komentářem. Zahrnuje 27 slajdů výkladu, na které navazuje test znalostí ( quiz ). Na základě zhodnocení výsledků testu je nabízeno jeho opakování s doplňujícím výkladem k nesprávně zodpovězeným otázkám. Po absolvování testu je nabídnut k tisku certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Pozitivně lze hodnotit nejen zvolený postup a způsob prezentace látky, ale i - pro méně zkušeného angličtináře důležitý - srozumitelný anglický přednes.
Pro přiblížení kurzu jsem vybral několik ukázek:
- o co v kuzu jde - obr.1 a obr. 2
- seznam témat - obr. 3 a obr. 4
- ukázka z vlastního výkladu - obr. 5 a obr. 6
- slajd ze závěru - obr. 7
- jedna z otázek testu - obr. 8
- informace o návazných nabídkách - obr.9.
Adresa stránky věnované kurzu na portálu INQUESTRA:
http://www.inquestra.com/IQ002ebuc.htm