Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

18.7.07

20 Minute IT Manager Series a Správa požadavků

Jistě jste si v tomto portálu již dříve povšimli mé upoutávky na zajímavý zdroj informací, nabízený na adrese: http://www.20minuteitmanager.com/. Jde o nabídky pěkně provedených multimediálních přednášek na nejrůznější témata, týkající se práce IT manažéra. Každá přednáška trvá přesně 20 minut, přednášejícími jsou dva zkušení odborníci a lektoři z oblasti PM a IT, Mike Sisco, zakladatel firmy MDE Enterprises, Inc. , a Tom Mochal, President of TenStep, Inc., a worldwide methodology development, consulting and training company.
Dnes chci návštěvníky weblogu upozornit na skutečnost, že se v seriálu přednášek objevuje stále častěji téma "Requirements Management" - vývoj a správa požadavků. Multimediální přednášku lze těžko přiblížit textově, proto nabízím alespoň několik vybraných slajdů z přednášky, která byla distribuována dne 18.7.2007. Její téma je:
"Four-Step Model for Gathering Requirements"
- 20m0.jpg
- 20m2.jpg
- 20m4.jpg
- 20m6.jpg.
Přednáška zahrnuje 18 slajdů. Oceníte určitě i způsob podání přednášejícím.
Přednášky jsou distribuovány zasláním webové adresy, na které je přednáška ( zpravidla do 5MB ) k dispozici ke stažení nebo k on-line prohlížení.