Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

20.7.07

The Essential Business Use Case Primer


O eLearningových produktech firmy INQUESTRA jsem se v tomto odborném weblogu zmiňoval již několikrát. V těchto dnech jsem se měl příležitost seznámit s nově nabízeným kurzem "The Essential Business Use Case Primer". Jde o téma, které souvisí se souborem nástrojů při vývoji požadavků ( Requirements Development ). Současně je třeba konstatovat, že při jejich aplikaci vzniká celá řada otázek, jejichž zopovězení ovlivňuje kvalitu vývoje požadavků a nepřímo i samotný zájem o uplatnění UC v praxi. Nový kurz firmy INQUESTRA je opět multimediální, kombinuje promítané slajdy s doprovodným mluveným komentářem. Zahrnuje 27 slajdů výkladu, na které navazuje test znalostí ( quiz ). Na základě zhodnocení výsledků testu je nabízeno jeho opakování s doplňujícím výkladem k nesprávně zodpovězeným otázkám. Po absolvování testu je nabídnut k tisku certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Pozitivně lze hodnotit nejen zvolený postup a způsob prezentace látky, ale i - pro méně zkušeného angličtináře důležitý - srozumitelný anglický přednes.
Pro přiblížení kurzu jsem vybral několik ukázek:
- o co v kuzu jde - obr.1 a obr. 2
- seznam témat - obr. 3 a obr. 4
- ukázka z vlastního výkladu - obr. 5 a obr. 6
- slajd ze závěru - obr. 7
- jedna z otázek testu - obr. 8
- informace o návazných nabídkách - obr.9.
Adresa stránky věnované kurzu na portálu INQUESTRA:
http://www.inquestra.com/IQ002ebuc.htm

18.7.07

20 Minute IT Manager Series a Správa požadavků

Jistě jste si v tomto portálu již dříve povšimli mé upoutávky na zajímavý zdroj informací, nabízený na adrese: http://www.20minuteitmanager.com/. Jde o nabídky pěkně provedených multimediálních přednášek na nejrůznější témata, týkající se práce IT manažéra. Každá přednáška trvá přesně 20 minut, přednášejícími jsou dva zkušení odborníci a lektoři z oblasti PM a IT, Mike Sisco, zakladatel firmy MDE Enterprises, Inc. , a Tom Mochal, President of TenStep, Inc., a worldwide methodology development, consulting and training company.
Dnes chci návštěvníky weblogu upozornit na skutečnost, že se v seriálu přednášek objevuje stále častěji téma "Requirements Management" - vývoj a správa požadavků. Multimediální přednášku lze těžko přiblížit textově, proto nabízím alespoň několik vybraných slajdů z přednášky, která byla distribuována dne 18.7.2007. Její téma je:
"Four-Step Model for Gathering Requirements"
- 20m0.jpg
- 20m2.jpg
- 20m4.jpg
- 20m6.jpg.
Přednáška zahrnuje 18 slajdů. Oceníte určitě i způsob podání přednášejícím.
Přednášky jsou distribuovány zasláním webové adresy, na které je přednáška ( zpravidla do 5MB ) k dispozici ke stažení nebo k on-line prohlížení.

16.7.07

Řízení projektů v IT

Doporučuji Vaší pozornosti upoutávku na novou knihu CPressu! Jde o titul "Řízení projektů v IT". Informaci o knize, včetně odkazů na doprovodné zdroje, najdete na adrese: www.akamonitor.cz/newbooks.htm.