Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

10.4.07

Z kodéra vývojářem

Na adrese http://www.akamonitor.cz/mike.htm najdete stručnou recenzi překladu knihy "Z kodéra vývojářem", vydané v CPressu v březnu 2007. Autor knihy, Mike Gunderloy, je zkušeným vývojářem s více než pětadvacetiletými zkušenostmi z mnoha firem a týmů všech velikostí, od malých internetových obchůdků po velké mezinárodní korporace. Je také autorem několika úspěšných knih, včetně Mastering Visual C# nebo ADO and ADO.NET Programming. Nebude jistě prvním, kdo nás bude přesvědčovat, že má smysl trochu dopředu přemýšlet, plánovat, navrhovat a zvažovat, ale bude nespíš prvním rádcem s takovou autoritou a s takovými zkušenostmi.
Cílem autora knihy „Z kodéra vývojářem“ – podle jeho vlastního tvrzení - je pohovořit o všech důležitých činnostech, které musí dělat dobrý programátor, chce-li se stát opravdovým vývojářem, a ne zůstat navždy pouhopouhým kodérem.
Kniha prezentuje širší problematiku, jejíž úspěšné řešení výrazně ovlivňuje kvalitu, efektivnost a účinnost programování. Naznačuje systémové vazby činností, rizika související s činnostmi a na praktických příkladech ilustruje význam kvalitního řízení komplexu činností.

7.4.07

ICT v malých a středních firmách

Jak mi tak "chodí rukama" časopisy a knihy z oblasti ICT a managementu, povšiml jsem si třech věcí:
- přibývá pojednání týkající se malých a středních podniků
- na webu - jmenovitě v databázi googlu - je ještě "místo" pro stránku s tímto zaměřením,
- roste zájem ICT firem o tento segment trhu ( SMB ).
Takže jsem v nové verzi systému blogger.com, který je teď součástí "říše googlu" zřídil další svůj odborný weblog s výše uvedeným zaměřením:
http://www.akamonitor.cz/SMB.htm.
Stránku již znají všechny hlavní vyhledávače.
Na stránku jsem umístil loga s odkazy na spřátelené webové stránky.

4.4.07

Definice požadavku - kritický první krok

Why Requirements Definition is a Critical First Step
Správa požadavků je pouze polovinou "bitvy". Má-li být management požadavků opravdu efektivní, je třeba považovat za absolutně kritickou především komplexní a přesnou definici požadavku. Společnost Borland sponzoruje elektronický seminář ( eSeminar ), v kterém zkušený analytik požadavků vysvětlí jak dosáhnout shody všech účastníků při definici požadavku na samém začátku jeho životního cyklu, tak aby se na další cestě k cíli nevyskytly žádné neurčitosti.
Cituji z anotace e-semináře:
"Join us for this free and interactive eSeminar. During this event you'll be able to ask questions and receive prompt replies. You'll learn:
- Why adopting a Requirements Definition (RD) solution is necessary from a business perspective, plus current practices and shortfalls
- Best practices for choosing and implementing an RD solution
- Advantages and features of Borland DefineIT via the product demo With solid Requirements Definition, everyone benefits.
Application Development VP's can improve the speed and accuracy of requirements capture. Business Analysts can significantly reduce validation cycles, and Quality Assurance leads can determine clear test objectives from business flows.
E-seminář, který bude trvat 60 minut, se koná dne 18. dubna v 1:00 pm Eastern Time.
Přihlásit k účasti na e-semináři se můžete již nyní na adrese: ZDE-ZDE