Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.10.06

Ukázka prostředí CASE nástroje Enterprise Architect

V několika zprávách jsem se zmiňoval o sw produktu podporujícím Requirements Management - "Enterprise Architect" od australské firmy SPARX Systems. Pro ty, kdo se o produkt zajímají, ale dosud si nestáhli TRIAL verzi, jsem vystavil slideshow sestavenou z výřezů z obrazovky, pořízených při prohlížení příkladu.
Adresa slideshow je:
http://www.akamonitor.cz/EA-start-slajdy.pdf