Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

2.10.06

Šablona pro specifikaci požadavků

64-stránkový překlad originálu šablony pro specifikaci požadavků "VOLERE", zpracovanou autory James & Suzanne Robertsonovými, vystavil v roce 2003 Eurotel Praha, s.r.o. na TÉTO webové adrese.