Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

23.9.06

Řízení projektů informačních systémů

Pod tímto názvem vydalo v roce 2004 nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, 1. vydání knihy Petra Doucka, docenta Vysoké školy ekonomické v Praze. Objevil jsem ji během své práce na rešerši českých knižních titulů, jejichž obsah přímo či nepřímo souvisí s problematikou správy sw požadavků ( SW Requirements development a Requirements Management - SRM ).
Soudobý přístup k problematice požadavků zdůrazňuje systémovost a komplexnost. Správa požadavků souvisí s celým životním cyklem projektu. Analýza řídícího procesu zaměřeného na projekt IS proto není tématem, kterému se lze při studiu SRM vyhnout.
Kniha Petra Doucka je praktickým a poučeným manuálem pro všechny, kteří projekty informačních systémů realizují v praxi nebo kteří se s celým procesem chtějí blíže seznámit.
Jednotlivé kapitoly seznamují s projekty IS/ICT a jejich řízením v managementu firmy, referenčním modelem řízení informatiky a jeho významu pro proces řízení IS/ICT, s metodikou řízení projektů včetně vymezení pravidel, postupů, rolí, pravomocí a odpovědností a určením periodizace projektu. Další kapitoly pojednávají o rolích jednotlivců v projektech, o různých modelech životního cyklu projektu, o členění řízení projektů IS/ICT na různé roviny a o reengineeringu těchto projektů. Závěrečná kapitola poskytuje přehled o způsobech a možnostech testování projektů IS/ICT (druhy testů, řízení testů, rizika a problémy testování).
Více informací o této knize, jakož i o dalších knihách nakladatelství Profesional Publishing, najdete na adrese:
http://www.profespubl.cz/index_soubory/rpis.htm.