Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

10.9.06

Využití modelovacího nástroje EA

Jedna z mála komplexnějších statí publikovaných v českém jazyce na téma SRM, je informace o využití UML modelovacího nástroje pro využití TRANSCAT DSS, vystavených pracovníky VŠB - Technické univerzity Ostrava, pánů Maršíka a Horáka. Podle slov autorů bylo hlavním cílem projektu TRANSCAT (Integrated Water Management of Transboundary Catchments) vytvoření operativního a integrovaného komplexního Systému podpory při rozhodování (Decision Support System, DSS), který by měl prospět optimálnímu managementu vodního hospodářství v příhraničních povodích v kontextu zavádění Rámcové směrnice EU pro vodní politiku (EU Water Framework Directive).
Finální model obsahuje několik stovek tříd a více než sto use case diagramů v asi padesáti balíčcích. Tvorba rozsáhlého UML modelu vyžadovala vhodný CASE nástroj, který práci urychluje a zpřehledňuje. Před vlastním zahájením práce na modelu bylo proto provedeno porovnání dostupných nástrojů tohoto typu. Jako modelovací jazyk byl pro potřeby analýzy a návrhu TRANSCAT DSS vybrán UML. Vybraným UML CASE nástrojem podporujícím všechny etapy analýzy a návrhu se stal systém Enterprise Architect firmy Sparx. Článek obsahuje i řadu ilustrativních diagramů.Najdete ho využitím TOHOTO odkazu.