Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

24.9.06

Správa požadavků na portálu TenStep


O tom, jak úzká je vazba mezi správou požadavků ( Requirements Management - SRM ) a projektovým managementem svědčí nejlépe nabídka know-how na dobře známém portálu TenStep. V rubrice věnované životnímu cyklu projektu - fáze analýzy, najdete velké bohatství poznatků zkušeností a doporučení i z oblasti, které se věnujte tento odborný weblog.. Část z nich je přístupná velně, část pro členy, kteří se zaregistrovali jako members a část je placená. Na adrese:
http://www.lifecyclestep.com/open/410.0Analysis.htm
najdete texty na následující dílčí témata SRM:
- What is a Requirement?
- Use Cases
- Asking the Right Questions
- Active Listening
- Gather Requirements
- Elicitation
- One-on-One Interviews
- Group Interviews
- Facilitated Sessions
- Questionnaires
- Prototyping
- Validation
- Consolidate the Requirements
- Rationalize the Requirements
- Model the Requirements
- Specification
- Prioritize the Requirements
- Ensure Traceability of the Requirements
- Ensure Testability of the Requirements
- Create Business Requirements Report
- Verification
- Conduct Requirements Review
- Obtain Sponsor Signoff
- Evaluate Reuse, Buy (Rent), Build Alternatives
- Create Requirements Management Plan
Možná, že řada těch, kdo si na TenStep již chodí pro poznatky z oblasti PM, neví o této bohaté nabídce. Doporučuji!