Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

4.9.06

Requirements tutorial

Index k stručnému ( téměř heslovitému ) úvodu do problematiky requirements managementu (jako součástí tématu softwarové projekty), najdete na níže uvedené stránce.
Úvod je členěn takto:
1. Software Requirements Management
2. Practical Software Requirements
3. Quality requirements statements and specifications
4. The use case report
5. Requirements engineering patterns
6. UML - presentation, language guide
7. Diagrams - Use Case Diagram and Robustness Analysis
8. Sequence diagram and class diagram
9. Measurements strategy
10. Available software requirement tools
Každému dílčímu tématu je vyhrazena jedna webová stránka.
Odkaz na index najdete ZDE-ZDE.
Poznámka:
Jde o část portálu "Software Projects", kde najdete zajímavé informace nejen o SRM, ale rovněž na téma:
- Software Project Management
- Software Selection
- Managing Offshore Software Development
- Project Management Software & Tools