Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

10.9.06

Odkazy na cizojazyčné zdroje

Obdržel jsem několik smutných e-mailů. Odesílatelé - návštěvníci mého weblogu, si v nich postěžovali nad malým počtem odkazů na zdroje v českém jazyce. Věřte mi, že se snažím jak mohu, abych bilanci vyrovnával, ale sami se snadno můžete přesvědčit s pomocí libovolného vyhledávače, že čeští autoři z oblasti SRM jsou zatím na webu značně skoupí na slovo. Překvapuje a mrzí mne to zejména u firem, které by zařazením podrobnějších, metodicky zaměřených textů ( jako je tomu v cizině ), snadno zvýšili atraktivnost svých webových sídel. Jakmile dokončím přípravu svých přednášek pro VŠMIE, vynasnažím se alespoň rozšiřovat svůj doprovodný komentář v češtině. Také jsem se zkusil spojit s firmou dodávající PC TRANSLATOR 2005 - uvidíme co se dá dělat. Brzo na webu nabídnu stručný anglicko - český slovník, tématicky zaměřený na SRM. Pokud narazíte na český zdroj, na který jsem dosud neodkázal, prosím Vás, dejte mi vědět.