Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

4.9.06

Nepřímé literární zdroje týkající se SRM

V rámci přípravy přednášek pro VŠMIE v Praze, soustřeďuji odkazy na běžně dostupné české texty pojednávající o problematice SRM a konstatuji, že přímých zdrojů je zatím minimum. Nezbývá nic jiného, než probírat zdroje, které se týkají šírší problematiky, ať již směrem k SW inženýrství, k managementu jakosti ve vztahu k SW, k projektovému managementu, k aplikaci systémového přístupu a pod. V řadě případů to připomíná zlatokopectví, ale jednu výhodu to určitě má - člověk je nucen při tvorbě vlastní koncepce aplikovat v maximální míře i vlastní know-how. V této souvislosti chci upozornit na 2 zdroje, které mi poskytl můj přítel Bronislav Lacko, který působí na VUT v Brně:
1) Lacko, B.: Projektové řízení ve strojírenství (Učební text FS VUT v Brně). PC DIR
1996 Brno, 102 stran
2) Lacko,B.:Systémový přístup k jakosti softwaru
In: Sborník z jubilejního 30.ročníku konference Tvorba software 2004
TU Ostrava a Tanger Ostrava 2004, str. 129-138.
Ucelený přehled literatury se vztahem k SRM z oblasti SW inženýrství a PM vystavím zanedloho.