Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

6.9.06

More about software requirements

Výběr "10-ti kosmických pravd" z jedné kapitoly knihy nazvané:"More about software requirements", autor Karl Wiegers, vydal Microsoft. Kapitola je volně ke stažení na webu.
Zajímavou částí kapitoly je 10 doporučení, označených autorem jako kosmické pravdy, čímž autor zdůrazňuje jejich široce obecnou platnost. Uvádí je těmito slovy:
"As every consultant knows, the correct answer to nearly any question regarding software is, “It depends.” This isn’t just a consultant’s cop-out—it’s true. The best advice for how to proceed in a given situation depends on the nature of the project, its constraints, the culture of the organization and team, the business environment, and other factors. But having worked with many organizations, I’ve made some observations about software requirements that really do seem to be universally applicable. This chapter presents some of these “cosmic truths” and their implications for the practicing requirements analyst." 1O bodů jsem z textu vybral:
- Cosmic Truth #1: If you don’t get the requirements right, it doesn’t matter how well you execute the rest of the project.
- Cosmic Truth #2: Requirements development is a discovery and invention process, not just a collection process.
- Cosmic Truth #3: Change happens.
- Cosmic Truth #4: The interests of all the project stakeholders intersect in the requirements process.
- Cosmic Truth #5: Customer involvement is the most critical contributor to software quality.
- Cosmic Truth #6: The customer is not always right, but the customer always has a point.
- Cosmic Truth #7: The first question an analyst should ask about a proposed new requirement is, “Is this requirement in scope?”
- Cosmic Truth #8: Even the best requirements document cannot— and should not—replace human dialogue.
- Cosmic Truth #9: The requirements might be vague, but the product will be specific.
- Cosmic Truth #10: You’re never going to have perfect requirements.
Ukázka je ke stažení jako soubor PDF o 16-ti stranách na TÉTO adrese.
Lze
ji prohlédnou, uložit jako text, ale vytisknout se mi ji nepodařilo. I tak je to obsahově velmi zajímavý zdroj.