Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

22.9.06

Kurz "Řízení požadavků a změn"


Ucelených českých textů, pojednávajících komplexně o problematice Requirements developmentu a Requirements managementu, existuje velmi málo. Několik vysokoškolských skript obsahuje výklad vybraných partí ze základů RM v souvislosti s modelováním procesů, sw inženýrstvím nebo s projektováním IS. Pro toho, kdo hledá souvislý výklad v češtině, vede prakticky jediná cesta a to do odborných kurzů, nabízených poradenskými firmami a vzdělávacími agenturami. Měl jsem zatím možnost seznámit se podrobně s pojetím, s obsahem a se studijními materiály jediného takového kurzu. ( Budu-li mít příležitost, prostuduji rád i jiné varianty.)
Velmi dobře připravený dvoudenní kurz "Řízení požadavků a změn", jehož nejbližší termín konání je 9.-10.10.2006, nabízí pražská firma LBMS ( www.lbms.cz ). Kurz je zaměřen na seznámení s celým procesem řízení změn softwarových aplikací se speciálním důrazem na problematiku sběru, vyhodnocování a sledování uživatelských požadavků. Účastníci se seznámí nejen s principy ohodnocování požadavků, analyzováním jejich závislostí a postupem řízení jejich realizace, ale také s osvědčenými přístupy vycházejícími z knihovny IT procesů ITIL. V návaznosti na uživatelské požadavky je vysvětlen proces zpracování požadavků na změny aplikací a způsoby řízení verzí (Release Management). Jsou uvedeny možnosti využití softwarové podpory pro řízení požadavků a digitalizaci celého procesu řízení změn.
Kurz vychází svým pojetím z obsahu několika studií provedených renomovanými firmami, které prokázaly, že přibližně polovina chyb softwarových aplikací je způsobena špatným nebo nepřesným zadáním požadavků. Jde především o nedostatky ve specifikaci požadavků a v komunikaci mezi uživateli a vývojovými týmy. Kurz reaguje na skutečnost, že v porovnání s procesem formulování a řízení požadavků na softwarové aplikace se nikde jinde nestřetává tolik rozdílných zájmů jednotlivých účastníků tohoto procesu. Orientuje se na prevenci nedostatků v procesu formulace a řízení požadavků způsobujících problémy během vývoje aplikací. Analyzuje především nedostatky, které lze charakterizovat takto:
- neformální sběr požadavků
- implicitně předpokládaná funkcionalita
- nekomunikované předpoklady
- nedostatečně dokumentované požadavky
- nedefinovaný nebo složitý proces řízení požadavků a jejich změn.
Obsah kurzu:
- Problémy vývoje aplikací v souvislosti s požadavky
- Seznámení s procesem řízení změn (Change Management)
- Řízení požadavků
- Úvod do procesu formulace a řízení požadavků
- Požadavky z pohledu uživatelů
- Osvědčené praktiky formulace a řízení požadavků
- Řízení rizik v souvislosti s požadavky
- Proces formulace požadavků
- Identifikace "hlasu zákazníka"
- Sběr požadavků
- Analýza požadavků
- Specifikace požadavků
- Verifikace požadavků
- Řízení verzí aplikací (Release Management)
- Proces řízení změn a související procesy
- Možnosti softwarové podpory procesu řízení změn
- Postup zavádění procesu řízení změn
Podle pořadatelů je kurz je určen pro ředitele a manažery IT, vedoucí vývojových týmů, vedoucí projektů, vedoucí analytiky, správce požadavků a vedoucí týmů podpory uživatelů.
Podrobné informace o kurzu se dozvíte na firemním portálu LBMS na adrese: http://www.lbms.cz/Sluzby/rpoz.htm
Upozornění!
Nepřehlédněte na webové stránce věnované kurzu, nabídku ukázky v rozsahu cca 30 slajdů! Ukázka je velmi výstižná a poskytuje stručný a výstižný úvod do problematiky.