Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

12.9.06

EA a Project management

Správa sw požadavků je integrální součástí životného cyklu projektu. SRM - Software Requirement Management se proto neobejde bez aktivit patřících tradičně do projektového managementu (PM). Nabízí se otázka, jak dalece je podpora PM zahrnuta mezi funkce CASE nástroje typu Enterprise Architect. Při odpovědi na tuto otázku si dovolím citovat dílčí hodnocení EA, nabízené na stránkách firmy Xpdian.
"Enterprise Architect implements extensive support for project management tasks and approaches. A great many of the features support the daily project activities and tasks that a project manager must perform. EA provides support to keep the project on track, manage the project resources and report to senior management and stakeholders. The tool allows for export of the project information directly from EA in a number of different formats (including MS Excel, CSV) giving the project manager the ability to use the project related information in other project management and value adding process tools.
Key features include:
a) Development Processes and Life Cycles - have their own challenges that often require a variety of development approaches. EA allows projects to be defined and executed using a number of different processes or methodologies. As a UML tool it can be used within a variety of project life cycle approaches like:
- The unified process
- Traditional waterfall processes
- Evolutionary processes
- Prototyping methods
b) Reusability of project templates - You may set up a number of base projects which can include the roles, activities and artefacts that are defined in your organization's different development processes and methods.
c) Risks Issues Changes and Defects - There are many events that may affect the outcome, cost and duration of a project. EA allows you to manage these events in a number of different ways. Issues, changes and defects can be managed at a project or model element level.
d) People Resources Roles and Tasks - EA provides support to manage all the resources that work on a project. The management of human resources is perhaps one of the most important factors in the success of a project. There are roles, and people allocated to those roles, involved in a project and EA allows you to manage them with a minimum of effort by setting them up once, and then reusing them until the roles, resources or processes change.
e) Estimation and Metrics - Estimating the duration of a project and thereby estimating its cost is one of the most important aspects of project management. EA contains a proven estimation method that allows the modeller to set up estimation criteria and metrics to assist with the cost and time estimation of a project."
V nabídce funkcí v MENU EA jsem odpovídající funkce našel, nyní se snažím se získat informace, které by deklarované možnosti potvrdily na základě zkušeností z praxe. A na případnou otázku týkající se důvodu proč se EA věnuji, odpovídám: zdá se, že je to systém, který je nejen finančně dostupnější než jeho konkurenti v dané funkční kategorii, ale jeví se mi (až dosud) především sympatický přehledností uspořádání a jednoduchostí ovládání a to při solidní nabídce CASE funkcí.