Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

24.9.06

Správa požadavků na portálu TenStep


O tom, jak úzká je vazba mezi správou požadavků ( Requirements Management - SRM ) a projektovým managementem svědčí nejlépe nabídka know-how na dobře známém portálu TenStep. V rubrice věnované životnímu cyklu projektu - fáze analýzy, najdete velké bohatství poznatků zkušeností a doporučení i z oblasti, které se věnujte tento odborný weblog.. Část z nich je přístupná velně, část pro členy, kteří se zaregistrovali jako members a část je placená. Na adrese:
http://www.lifecyclestep.com/open/410.0Analysis.htm
najdete texty na následující dílčí témata SRM:
- What is a Requirement?
- Use Cases
- Asking the Right Questions
- Active Listening
- Gather Requirements
- Elicitation
- One-on-One Interviews
- Group Interviews
- Facilitated Sessions
- Questionnaires
- Prototyping
- Validation
- Consolidate the Requirements
- Rationalize the Requirements
- Model the Requirements
- Specification
- Prioritize the Requirements
- Ensure Traceability of the Requirements
- Ensure Testability of the Requirements
- Create Business Requirements Report
- Verification
- Conduct Requirements Review
- Obtain Sponsor Signoff
- Evaluate Reuse, Buy (Rent), Build Alternatives
- Create Requirements Management Plan
Možná, že řada těch, kdo si na TenStep již chodí pro poznatky z oblasti PM, neví o této bohaté nabídce. Doporučuji!

23.9.06

Řízení projektů informačních systémů

Pod tímto názvem vydalo v roce 2004 nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, 1. vydání knihy Petra Doucka, docenta Vysoké školy ekonomické v Praze. Objevil jsem ji během své práce na rešerši českých knižních titulů, jejichž obsah přímo či nepřímo souvisí s problematikou správy sw požadavků ( SW Requirements development a Requirements Management - SRM ).
Soudobý přístup k problematice požadavků zdůrazňuje systémovost a komplexnost. Správa požadavků souvisí s celým životním cyklem projektu. Analýza řídícího procesu zaměřeného na projekt IS proto není tématem, kterému se lze při studiu SRM vyhnout.
Kniha Petra Doucka je praktickým a poučeným manuálem pro všechny, kteří projekty informačních systémů realizují v praxi nebo kteří se s celým procesem chtějí blíže seznámit.
Jednotlivé kapitoly seznamují s projekty IS/ICT a jejich řízením v managementu firmy, referenčním modelem řízení informatiky a jeho významu pro proces řízení IS/ICT, s metodikou řízení projektů včetně vymezení pravidel, postupů, rolí, pravomocí a odpovědností a určením periodizace projektu. Další kapitoly pojednávají o rolích jednotlivců v projektech, o různých modelech životního cyklu projektu, o členění řízení projektů IS/ICT na různé roviny a o reengineeringu těchto projektů. Závěrečná kapitola poskytuje přehled o způsobech a možnostech testování projektů IS/ICT (druhy testů, řízení testů, rizika a problémy testování).
Více informací o této knize, jakož i o dalších knihách nakladatelství Profesional Publishing, najdete na adrese:
http://www.profespubl.cz/index_soubory/rpis.htm.22.9.06

Kurz "Řízení požadavků a změn"


Ucelených českých textů, pojednávajících komplexně o problematice Requirements developmentu a Requirements managementu, existuje velmi málo. Několik vysokoškolských skript obsahuje výklad vybraných partí ze základů RM v souvislosti s modelováním procesů, sw inženýrstvím nebo s projektováním IS. Pro toho, kdo hledá souvislý výklad v češtině, vede prakticky jediná cesta a to do odborných kurzů, nabízených poradenskými firmami a vzdělávacími agenturami. Měl jsem zatím možnost seznámit se podrobně s pojetím, s obsahem a se studijními materiály jediného takového kurzu. ( Budu-li mít příležitost, prostuduji rád i jiné varianty.)
Velmi dobře připravený dvoudenní kurz "Řízení požadavků a změn", jehož nejbližší termín konání je 9.-10.10.2006, nabízí pražská firma LBMS ( www.lbms.cz ). Kurz je zaměřen na seznámení s celým procesem řízení změn softwarových aplikací se speciálním důrazem na problematiku sběru, vyhodnocování a sledování uživatelských požadavků. Účastníci se seznámí nejen s principy ohodnocování požadavků, analyzováním jejich závislostí a postupem řízení jejich realizace, ale také s osvědčenými přístupy vycházejícími z knihovny IT procesů ITIL. V návaznosti na uživatelské požadavky je vysvětlen proces zpracování požadavků na změny aplikací a způsoby řízení verzí (Release Management). Jsou uvedeny možnosti využití softwarové podpory pro řízení požadavků a digitalizaci celého procesu řízení změn.
Kurz vychází svým pojetím z obsahu několika studií provedených renomovanými firmami, které prokázaly, že přibližně polovina chyb softwarových aplikací je způsobena špatným nebo nepřesným zadáním požadavků. Jde především o nedostatky ve specifikaci požadavků a v komunikaci mezi uživateli a vývojovými týmy. Kurz reaguje na skutečnost, že v porovnání s procesem formulování a řízení požadavků na softwarové aplikace se nikde jinde nestřetává tolik rozdílných zájmů jednotlivých účastníků tohoto procesu. Orientuje se na prevenci nedostatků v procesu formulace a řízení požadavků způsobujících problémy během vývoje aplikací. Analyzuje především nedostatky, které lze charakterizovat takto:
- neformální sběr požadavků
- implicitně předpokládaná funkcionalita
- nekomunikované předpoklady
- nedostatečně dokumentované požadavky
- nedefinovaný nebo složitý proces řízení požadavků a jejich změn.
Obsah kurzu:
- Problémy vývoje aplikací v souvislosti s požadavky
- Seznámení s procesem řízení změn (Change Management)
- Řízení požadavků
- Úvod do procesu formulace a řízení požadavků
- Požadavky z pohledu uživatelů
- Osvědčené praktiky formulace a řízení požadavků
- Řízení rizik v souvislosti s požadavky
- Proces formulace požadavků
- Identifikace "hlasu zákazníka"
- Sběr požadavků
- Analýza požadavků
- Specifikace požadavků
- Verifikace požadavků
- Řízení verzí aplikací (Release Management)
- Proces řízení změn a související procesy
- Možnosti softwarové podpory procesu řízení změn
- Postup zavádění procesu řízení změn
Podle pořadatelů je kurz je určen pro ředitele a manažery IT, vedoucí vývojových týmů, vedoucí projektů, vedoucí analytiky, správce požadavků a vedoucí týmů podpory uživatelů.
Podrobné informace o kurzu se dozvíte na firemním portálu LBMS na adrese: http://www.lbms.cz/Sluzby/rpoz.htm
Upozornění!
Nepřehlédněte na webové stránce věnované kurzu, nabídku ukázky v rozsahu cca 30 slajdů! Ukázka je velmi výstižná a poskytuje stručný a výstižný úvod do problematiky.

21.9.06

Capturing and Managing Requirements in an Agile Environment

Dne 27. září 2006 v 02:00 PM Eastern Daylight Time proběhne na webu seminář - webinar věnovaný tématu:"Getting Agile with Your Projects: Capturing and Managing Requirements in an Agile Environment". Podle požadatele bude přínosem účasti na akci, která potrvá tradičně cca 30 minut:
- a review of the Guiding Principles of agile software development
- an understanding of how structured requirements deliver value and support agile intiatives
- practical "how-to" tips to help you go agile through a considered, requirements-driven approach Každý účastník, který zašle během přednášky otázku, obdrží následně zdarma výtisk knihy:
Alistair Cockburn’s award winning book “Agile Software Development".
Seminář nabízí firma CompuWare.com www.compuware.com .

Enterprise Architect z devShopu


V několika zprávách v tomto weblogu jste se dočetli o CASE nástroji Enterprise Architect. Obdržel jsem řadu dotazů ohledně dodávaných verzí a žádost o doporučení dodavatele systému v ČR. Základní charakteristika produktu je následující:
"Enterprise Architect je nástroj pro modelování pomocí UML. EA podporuje následující modely - Business Process Model, Class model, Use Case model, Activity model, Sequence model a Component model. Výstup je možný ve formátu RTF (dokumentace) a ve formátu XMI pro spolupráci s ostatními produkty. Verze Professional a Corporate umožňují ukládat projekty do datábazí MySQL nebo na sql servery, Corporate navíc obsahuje podporu pro práci v týmu Výhodou nakupu tohoto nástroje je metodická podpora technologie EFEM - Extrémně Efektivního Modelování, která podává návody pro efektivní tvorbu softwaru s tímto nástrojem."
EA je dodáván v následujících verzích:
- Enterprise Architect - Akademická licence
- Enterprise Architect Corporate Edition
- Enterprise Architect Desktop
- Enterprise Architect Professional Edition
- Enterprise Architect Visual Studio Edition
- Speciální edice pro Visual Studio 2005. Tato verze obsahuje Corporate edici společně s MDG Integration pro Visual Studio 2005 s výraznou slevou.
Výrobcem produktu EA je australská firma SPARX Systems, která má v ČR několik resellerů. U některých z nich produkt v nabídce budete těžko hledat.
Nejpozorněji se k produktu chová firma HTK Pro s.r.o., která provozuje devShop,
www.devShop.cz. Na webu najdete celou řadu pozitivních recenzí Enterprise Architekta. Nejbohatším zdrojem informací oproduktu je portál výrobce. www.sparxsystems.com.au.
Z pohledu tématu tohoto weblogu je velmi zajímavý článek "Requirements Management with EA", který dokazuje jednu z předností EA, kterou je integrace podpory RM přímo v základu EA.
Zájemci o produkt si mohou stáhnout 30-ti denní trial verzi, která obsahuje i příklad použití. Soubor je cca 27 MB velký a snadno se instaluje. Ke stažení je nabízen i prohlížeč souborů vytvořených v EA, který poslouží k uchování přístupu k výsledkům práce s Trial verzí.
Vzhledem k tomu, že svoje přednášky a cvičení opírám o tento produkt, budu v budoucnu nabízet upozornění na zajímavé aspekty užití EA v praxi.
Na stránku devShopu i firmy SPARX Systems se můžete kdykoliv dostat snadno využitím odkazu spojeného s příslušným logem v levém sloupci tohoto weblogu.

16.9.06

Gathering Requirements - Podcast (angl.)

Technologie sdílení poznatků formou podcastingu proniká do nejrůznějších oblastí. Nevynechala ani oblast projektového managementu a na ní navazující téma SW Requirements Management. Na webu je ke stažení soubor ve formátu MP3, který si můžete spustit ze svého přehrávače. (Potřebujete-li vysvětlení k pojmu podcast, pak odkaz na můj weblog věnovaný podcastingu  najdete na konci této zprávy.) Podcast, o kterém je řeč, je věnován problematice zjišťování požadavků zákazníků v multikulturním prostředí. V anglickém originále je uveden takto:
"One of the most difficult tasks project managers and business analysts face is obtaining customer requirements. Even when business customers and the business analyst work in the same building, misunderstandings are bound to arise. It's a challenge to ask the right questions, get the right people involved, and document unambiguous requirements, regardless of the backgrounds of those participating. When the project includes multi-cultural stakeholders, particularly if they comprise a virtual team working in geographically dispersed areas, the job becomes much harder. On this week's episode of The Project Management Podcast™ we hear from Richard Larson, PMP, and Elizabeth Larson, PMP, what interpersonal skills, approaches and tools you as a project manager can utilize to address these issues."
Podcast si můžete poslechnout nebo stáhnout na adrese:
http://media.libsyn.com/media/pmpodcast/PM_Podcast_2006_09_16_-_Gathering_Requirements.mp3 
Informaci o podcatnigu obecně a odkazy na ukázky najdete v mém weblogu na adrese:
http://www.akamonitor.cz/podcast.htm

12.9.06

Webinar na téma SRM

Pod názvem "get IT right the first time" nabízí Compuware ( prostřednictvím on24 ) přes web přednášku, která bude věnována otázce: proč je tak těžké získat a specifikovat požadavky ( requirements )? Analytičku společnosti Forrester Research si můžete na webu poslechnout dne 14.9. 2006 ve 14 hod. britského letního času. Přednáška je uvedena těmito slovy - cituji z originálu pozvánky:
"We all know the statistics: more than 70% of IT projects that fail do so because of poor requirements management. But WHY is it so hard to get requirements right? Check out our forthcoming webinar for some solutions to this thorny issue. Forrester analyst, Carey Schwaber will share brand new research to help IT Managers tackle this problem. Compuware's Fergal McGovern will also provide some case studies of real-world IT shops that are employing some of the practices that Carey defines and the value this is delivering to their business."
Podmínkou účasti na přednášce je registrace, kterou provedete na TÉTO adrese.
V den konání přednášky budete upozorněni, že si máte (nejdříve 15 minut před začátkem) "sednout" a vyčkat až moderátorka ohlásí slečnu Carey Schwaber.

EA a Project management

Správa sw požadavků je integrální součástí životného cyklu projektu. SRM - Software Requirement Management se proto neobejde bez aktivit patřících tradičně do projektového managementu (PM). Nabízí se otázka, jak dalece je podpora PM zahrnuta mezi funkce CASE nástroje typu Enterprise Architect. Při odpovědi na tuto otázku si dovolím citovat dílčí hodnocení EA, nabízené na stránkách firmy Xpdian.
"Enterprise Architect implements extensive support for project management tasks and approaches. A great many of the features support the daily project activities and tasks that a project manager must perform. EA provides support to keep the project on track, manage the project resources and report to senior management and stakeholders. The tool allows for export of the project information directly from EA in a number of different formats (including MS Excel, CSV) giving the project manager the ability to use the project related information in other project management and value adding process tools.
Key features include:
a) Development Processes and Life Cycles - have their own challenges that often require a variety of development approaches. EA allows projects to be defined and executed using a number of different processes or methodologies. As a UML tool it can be used within a variety of project life cycle approaches like:
- The unified process
- Traditional waterfall processes
- Evolutionary processes
- Prototyping methods
b) Reusability of project templates - You may set up a number of base projects which can include the roles, activities and artefacts that are defined in your organization's different development processes and methods.
c) Risks Issues Changes and Defects - There are many events that may affect the outcome, cost and duration of a project. EA allows you to manage these events in a number of different ways. Issues, changes and defects can be managed at a project or model element level.
d) People Resources Roles and Tasks - EA provides support to manage all the resources that work on a project. The management of human resources is perhaps one of the most important factors in the success of a project. There are roles, and people allocated to those roles, involved in a project and EA allows you to manage them with a minimum of effort by setting them up once, and then reusing them until the roles, resources or processes change.
e) Estimation and Metrics - Estimating the duration of a project and thereby estimating its cost is one of the most important aspects of project management. EA contains a proven estimation method that allows the modeller to set up estimation criteria and metrics to assist with the cost and time estimation of a project."
V nabídce funkcí v MENU EA jsem odpovídající funkce našel, nyní se snažím se získat informace, které by deklarované možnosti potvrdily na základě zkušeností z praxe. A na případnou otázku týkající se důvodu proč se EA věnuji, odpovídám: zdá se, že je to systém, který je nejen finančně dostupnější než jeho konkurenti v dané funkční kategorii, ale jeví se mi (až dosud) především sympatický přehledností uspořádání a jednoduchostí ovládání a to při solidní nabídce CASE funkcí.

11.9.06

EA diagramy a modely k nahlédnutí


Pro ty z Vás, kteří projevili zájem o to, co EA ( Enterprise Architect ) od firmy SPARX umí, nabízím alespoň narychlo zhotovenou slideshow sestavenou z výřezů obrazovky EA. Obsahuje ukázky diagramů a vybraných modelů, týkajících se přímo requirements managementu. Soubor PDF si můžete prohlédnout na níže uvedené adrese. Doporučuji Vám, abyste si při prohlížení jednotlivých slajdů podle potřeby zazoomovali, kvůli lepší čitelnosti písma. Několik screenshotů je nabízeno i na stránkách věnovaných EA na portále SPARX. PDF soubor s provizorní slideshow spustíte ZDE.

Weblog nabízí službu RSS - využívejte ji!

O tom, jaké výhody Vám může přinést služba RSS se můžete dočíst na mém portálu na adrese http://www.akamonitor.cz/RSS.htm. Stačí si nainstalovat některou free RSS čtečku, ( je ke stažení na webu, soubor není o mnoho větší než 1 MB ) do ní vložit adresu XML souboru, nastavit interval pro kontrolu změny obsahu a o víc se nemusíte starat. Čtečka bude sama sledovat vývoj na stránce weblogu a v případě nové zprávy Vám dá vědět. Moje oblíbená RSS čtečka je FeedReader, ale stejné služby Vám udělá český Thunderbird, Ziepod nebo jiný program. Adresu XML souboru získáte, když klinete na červenou ikonku s nápisem RSS. Otevře se Vám stránka a adresa této stránky je to, co potřebujete zadat do čtečky.

10.9.06

Odkazy na cizojazyčné zdroje

Obdržel jsem několik smutných e-mailů. Odesílatelé - návštěvníci mého weblogu, si v nich postěžovali nad malým počtem odkazů na zdroje v českém jazyce. Věřte mi, že se snažím jak mohu, abych bilanci vyrovnával, ale sami se snadno můžete přesvědčit s pomocí libovolného vyhledávače, že čeští autoři z oblasti SRM jsou zatím na webu značně skoupí na slovo. Překvapuje a mrzí mne to zejména u firem, které by zařazením podrobnějších, metodicky zaměřených textů ( jako je tomu v cizině ), snadno zvýšili atraktivnost svých webových sídel. Jakmile dokončím přípravu svých přednášek pro VŠMIE, vynasnažím se alespoň rozšiřovat svůj doprovodný komentář v češtině. Také jsem se zkusil spojit s firmou dodávající PC TRANSLATOR 2005 - uvidíme co se dá dělat. Brzo na webu nabídnu stručný anglicko - český slovník, tématicky zaměřený na SRM. Pokud narazíte na český zdroj, na který jsem dosud neodkázal, prosím Vás, dejte mi vědět.

Využití modelovacího nástroje EA

Jedna z mála komplexnějších statí publikovaných v českém jazyce na téma SRM, je informace o využití UML modelovacího nástroje pro využití TRANSCAT DSS, vystavených pracovníky VŠB - Technické univerzity Ostrava, pánů Maršíka a Horáka. Podle slov autorů bylo hlavním cílem projektu TRANSCAT (Integrated Water Management of Transboundary Catchments) vytvoření operativního a integrovaného komplexního Systému podpory při rozhodování (Decision Support System, DSS), který by měl prospět optimálnímu managementu vodního hospodářství v příhraničních povodích v kontextu zavádění Rámcové směrnice EU pro vodní politiku (EU Water Framework Directive).
Finální model obsahuje několik stovek tříd a více než sto use case diagramů v asi padesáti balíčcích. Tvorba rozsáhlého UML modelu vyžadovala vhodný CASE nástroj, který práci urychluje a zpřehledňuje. Před vlastním zahájením práce na modelu bylo proto provedeno porovnání dostupných nástrojů tohoto typu. Jako modelovací jazyk byl pro potřeby analýzy a návrhu TRANSCAT DSS vybrán UML. Vybraným UML CASE nástrojem podporujícím všechny etapy analýzy a návrhu se stal systém Enterprise Architect firmy Sparx. Článek obsahuje i řadu ilustrativních diagramů.Najdete ho využitím TOHOTO odkazu.

INQUESTRA E-LEARN NOW CURRICULUM

Pokud se zajímáte o on-line kurzy orientované do oblasti SRM, využijte odkaz vedoucí na katalog firmy INQUESTRA, je uveden v levém slouci této stránky. Nejzajímavější částí její nabídky jsou kurzy zařazené do skupiny "The Business Systems Analysis Certificate Program (BSAC)".Obsahuje 8 kurzů na následující témata, pokrývající podstatnou část problematiky SRM:
- Fundamentals of Requirements Elicitation
- Determining a Project's Objectives
- Defining a Project's Scope
- Describing Business Processes
- Determining Information Requirements
- Describing Functional Business Requirements
- Documenting Requirements Meetings
- Eliciting Data Warehouse Requirements
První z kurzů můžete po zaregistrování bezplatně on-line absolvovat. Prošel jsem všechny nabízené kurzy. Slajdy jsou vhodně připravené,mluvené slovo je dobře srozumitelná angličtina, kurzy obsahují řadu doplňkových informací "Ask The Expert" a každý z kurzů končí testem. Můžete si tak ověřit, zda jste látce rozuměli či ne. Přístup do free kurzu budete mít po dobu 14 dnů. Všechny potřebné informace, včetně ceny ( cca 300 USD za celý balík ) najdete na stránce IQUESTRA.

9.9.06

Enterprise Architect 6.5


Nová verze Enterprise Architectu ( EA ) 6.5 Build 797 byla uvedena na trh ve čtvrtek 7. září 2006. Ke stažení je 30-ti denní trial verze. Využijte odkaz pod logem výrobce - australské firmy SPARX, v levém sloupci této stránky. Nová verze má celou řadu novinek oproti předchozí verzi.
EA testuji především s cílem získání zkušeností s jeho využitím pro správu sw požadavků. Abych EA v této funkci poznal a přiblížil v tomto weblogu svůj názor na kvalitu podpory EA pro sw requirements management, přeložil jsem text, který je na portálu firmy SPARX k dispozici v anglické verzi. Nyní jen čekám na souhlas firmy s uveřejněním překladu. Zatím si můžete na níže uvedené adrese stáhnout originální anglické znění textu. Z úvodu cituji:
"Enterprise Architect is one of the few UML Tools that integrates requirements management with othersoftware development disciplines by creating requirements directly in the model. Requirements management is built into the core product, solving many of the issues of traceability, interdisciplinaryteam divisions, integration with change and configuration management systems. Some of the features include:
- The ability to create and view requirements directly in the model.
- The ability to detail Use Cases directly in the model.
- The ability to enter attributes for each requirement such as Difficulty, Status, Type, you can alsoadd your own attributes.
- The ability to trace requirements to Business Rules, Test Cases and Analysis Artifacts.
- A unique Relationship or Traceability Matrix - allowing you to quickly view the impact ofchanges in requirements.
- The ability to create Customer Quality MS Word and HTML documentation.
Odkaz na adresu originálního textu ve formátu PDF je:
TADY.

7.9.06

Stop "gathering" IT requirements

Aktuální článek - jak datem opublikování ( 5.9.06 ), tak tématicky - pod názvem:"Project Managers: Stop "gathering" IT requirements" , přípravil Paul Glen. Plné znění je k dispozici na portálu TechRepublic.com, na níže uvedené adrese. 4 odstavce ( z úvodu a závěru ) Vám nabízím formou citace:
- " ... when I ask why projects get bad requirements, the answers are, "Users won't tell us what they want," or "We don't ask good questions," or "What they told us they wanted turned out not to be what they really wanted." But I think that the problem is more subtle than any of those answers."
- "So if we're gathering requirements, we assume that they must be out there, ready to be assembled like a roll of coins. Our problem is finding and selecting the right ones. So if the users don't tell us what they really want, we should grab them by the ankles, hold them upside down and shake them until those pesky requirements fall out on the floor. The only logical conclusion is that if we don't get good requirements, we haven't shaken enough. "
- "So we must negotiate requirements among the many stakeholders whose positions and interests need to be acknowledged. There are the business interests of executives who fund projects, of course. There are the utility needs of the users who will work with the systems every day. There are also the technical needs of those who build, deploy and support those systems. The list can go on and on."
- "Successful projects begin not with a harvest, but with a difficult set of discussions on what should be done. If you stop trying to gather requirements and start negotiating them, your projects will yield richer crops."
Článek v plném znění, nabízený ve formátu k tisku, najdete ZDE.

6.9.06

More about software requirements

Výběr "10-ti kosmických pravd" z jedné kapitoly knihy nazvané:"More about software requirements", autor Karl Wiegers, vydal Microsoft. Kapitola je volně ke stažení na webu.
Zajímavou částí kapitoly je 10 doporučení, označených autorem jako kosmické pravdy, čímž autor zdůrazňuje jejich široce obecnou platnost. Uvádí je těmito slovy:
"As every consultant knows, the correct answer to nearly any question regarding software is, “It depends.” This isn’t just a consultant’s cop-out—it’s true. The best advice for how to proceed in a given situation depends on the nature of the project, its constraints, the culture of the organization and team, the business environment, and other factors. But having worked with many organizations, I’ve made some observations about software requirements that really do seem to be universally applicable. This chapter presents some of these “cosmic truths” and their implications for the practicing requirements analyst." 1O bodů jsem z textu vybral:
- Cosmic Truth #1: If you don’t get the requirements right, it doesn’t matter how well you execute the rest of the project.
- Cosmic Truth #2: Requirements development is a discovery and invention process, not just a collection process.
- Cosmic Truth #3: Change happens.
- Cosmic Truth #4: The interests of all the project stakeholders intersect in the requirements process.
- Cosmic Truth #5: Customer involvement is the most critical contributor to software quality.
- Cosmic Truth #6: The customer is not always right, but the customer always has a point.
- Cosmic Truth #7: The first question an analyst should ask about a proposed new requirement is, “Is this requirement in scope?”
- Cosmic Truth #8: Even the best requirements document cannot— and should not—replace human dialogue.
- Cosmic Truth #9: The requirements might be vague, but the product will be specific.
- Cosmic Truth #10: You’re never going to have perfect requirements.
Ukázka je ke stažení jako soubor PDF o 16-ti stranách na TÉTO adrese.
Lze
ji prohlédnou, uložit jako text, ale vytisknout se mi ji nepodařilo. I tak je to obsahově velmi zajímavý zdroj.

Software Requirements Management Processes

Na portále BORLANDU je vystaven stručný, přehledný a věcný článek věnovaný procesům správy sw poždavaků. Z úvodu článku cituji:
"An effective requirements engineering process consists of two major domains – definition and management. It is the definition process that aligns stakeholders with shared goals and expectations, and what helps bridge the significant communication gap between IT and the business. The management process enables an organization to respond quickly to change and to ensure the resulting application effectively meets customer needs. Within these two domains are five primary subcomponents – requirements elicitation, analysis, specification, validation and management."
Text najdete využítím TOHOTO odkazu.

5.9.06

Šablony využitelné v SRM

Prohlédnout si šablony obsahující ověřené nebo standardní přístupy, nikdy neuškodí. Těch, které jsou zdarma a jsou využitelné v SRM není na webu na výběr mnoho. Několik jich nabízí portál označený jako: "Information Architencture Group".
V rubrice "Templates and Tools" najdete 2 šablony ( templates ) a jednu ppt slideshow:
- Business Requirement Definition Template (MSWord)
- Data Warehouse Requirement Specification Template (MSWord)
- Executive Overview Presentation (90 sec. PowerPointová prezentace )
Adresa odkud si je lze zdarma stáhnut je:
http://www.infoarchgroup.com/practicesiad.htm

4.9.06

Requirements tutorial

Index k stručnému ( téměř heslovitému ) úvodu do problematiky requirements managementu (jako součástí tématu softwarové projekty), najdete na níže uvedené stránce.
Úvod je členěn takto:
1. Software Requirements Management
2. Practical Software Requirements
3. Quality requirements statements and specifications
4. The use case report
5. Requirements engineering patterns
6. UML - presentation, language guide
7. Diagrams - Use Case Diagram and Robustness Analysis
8. Sequence diagram and class diagram
9. Measurements strategy
10. Available software requirement tools
Každému dílčímu tématu je vyhrazena jedna webová stránka.
Odkaz na index najdete ZDE-ZDE.
Poznámka:
Jde o část portálu "Software Projects", kde najdete zajímavé informace nejen o SRM, ale rovněž na téma:
- Software Project Management
- Software Selection
- Managing Offshore Software Development
- Project Management Software & Tools

Nepřímé literární zdroje týkající se SRM

V rámci přípravy přednášek pro VŠMIE v Praze, soustřeďuji odkazy na běžně dostupné české texty pojednávající o problematice SRM a konstatuji, že přímých zdrojů je zatím minimum. Nezbývá nic jiného, než probírat zdroje, které se týkají šírší problematiky, ať již směrem k SW inženýrství, k managementu jakosti ve vztahu k SW, k projektovému managementu, k aplikaci systémového přístupu a pod. V řadě případů to připomíná zlatokopectví, ale jednu výhodu to určitě má - člověk je nucen při tvorbě vlastní koncepce aplikovat v maximální míře i vlastní know-how. V této souvislosti chci upozornit na 2 zdroje, které mi poskytl můj přítel Bronislav Lacko, který působí na VUT v Brně:
1) Lacko, B.: Projektové řízení ve strojírenství (Učební text FS VUT v Brně). PC DIR
1996 Brno, 102 stran
2) Lacko,B.:Systémový přístup k jakosti softwaru
In: Sborník z jubilejního 30.ročníku konference Tvorba software 2004
TU Ostrava a Tanger Ostrava 2004, str. 129-138.
Ucelený přehled literatury se vztahem k SRM z oblasti SW inženýrství a PM vystavím zanedloho.

1.9.06

Tento weblog ve vyhledávačích


Od včerejška Vám nabídne odkaz na tento weblog i vyhledávač seznam.cz. Ostatní české vyhledávače, jakož i google ( české stránky ) zařadily weblog již dříve. Odkaz se vesměs nabízí na první stránce (obrazovce) výběru. Stoupá i návštěvnost stránky.

Requirements tactics for the senior IT manager

S uvedeným zaměřením se nabízí free WEBINAR, který proběhne 12. září 2006. Pořadatelé se na zájemce obracejí s otázkou: "Need-to-know Requirements tactics for the senior IT manager". Pokud se přihlásíte na níže uvedené adrese, dostanete mailem pozvánku na čas: 2:00pm ET!!! Anotace zní:
"More than 70% of IT projects that fail do so because of poor requirements management. But WHY is it so hard to get requirements right? Focus is on application development, including tools and techniques for requirements management and testing."
Co Vám Vaše virtuální účast na semináři může přinést?
a) Hear Forrester’s latest research on how IT teams in leading organizations are positioning themselves closer to the business agenda – and delivering real commercial ROI as a result
b) Learn real-life techniques to deliver better on the commercial goals of your organization
c) Learn from the experience of leading practitioners in putting commercial goals and business requirements at the forefront of your IT activity
d) Ideas for IT organizations on how to structure, resource and operate in order to better deliver on enterprise-wide business strategy
e) Practical “how-to” tips on mapping the business strategy through the project development life cycle.
Nemáte-li s webinary zkušenost, přeštěte si můj text ZDE.
Adresa stránky pro registraci na virt. seminář: ZDE