Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

21.8.06

Velký anglicko - český slovník


Jsem si vědom toho, že značný podíl informací prezentovaných v tomto weblogu v angličtině může dělat někomu potíže. K tomu, abych vše překládal do češtiny, bohužel čas nemám. Spoléhám částečně na to, že lidé kolem IS, IT, ICT se tak jako tak ve své práci angličtině nevyhnou. Jelikož mám přece jenom trochu výčitky, chci Vám doporučit nový velký moderní slovník. Recenze slovníku je uvedena na níže uvedené adrese a ikona slovníku ( s odkazem na vydavatele ) bude trvale v levém sloupci této stránky.
Nový velký A-Č slovník jsem si opatřil poté, co jsem zjistil, že se svým dosavadním vybavením - jeden slovník obecnější a jeden starší specializovaný ( na tématiku ICT ) bych se daleko nedostal. Někteří autoři knih, týkajících se tématu "Software Requirements Management", sice pojednávají o odborné ICT tématice, ale ve snaze o přiblížení obsahu, používají spoustu příkladů a analogií ze zcela jiných odborných oblastí nebo z běžného života. Unavovalo mne věčné přecházení sem a tam, z jednoho sovoníku do druhého a navíc s nutností nahlížení do anglických významných slovníků. A tak jsem se rozhodl pro jeden obsáhlejší moderní slovník, který pokrývá obě oblasti současně. Byl jsem potěšen zjištěním, že mi z 10-ti vyhledávaných slov ze značně specializované oblasti "správy SW požadavků", slovník nabídl v osmi případech české ekvivalenty, které byly významově přímo použitelné, což považuji za kladný výsledek. A proto si dovoluji slovník doporučit všem, kdo nehledají slovník kapesní - z těmi 1736 stranami to totiž žádný "kolibřík" není. Ostatně, komu by vadily fyzické parametry slovníku, může zvolit elektronickou verzi. LEDA, spol. s r. o., vydala slovník i v elektronické podobě spolu s vyhledávacím programem.
Moji recenzi sovníku najdete na TÉTO adrese.