Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

19.8.06

Uzavřená část weblogu

Od nového školního roku 2006/7 umožním přístup k uzavřené části weblogu studentům VŠMIE ( Vysoké školy manažérské informatiky a ekonomiky ) a vybraným návštěvníkům, kteří projeví zájem o aktivní spolupráci při sdílení know-how v oblasti SRM.
Postup a podmínky získání přístupu jsou uvedeny na stránce, na kterou vede odkaz umístěný pod ikonou "STUDENTI" v levém sloupci této stránky.
Existence uzavřené části neovlivní pokračování v publikování komentovaných odkazů v současném pojetí.