Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

17.8.06

Software Engineering Process Terms

Glossary of Software Engineering Process Terms. Dean Leffingwell sestavil významový interaktivní slovník ( Glossary ) pojmů týkajících se procesů softwarového inženýrství a tento slovník zpřístupnil na níže uvedené adrese na svém webovém portálu. Slovník autor uvádí těmito slovy:
"Note: I've compiled the following glossary of software engineering process terms to help software teams apply a common language to address the challenges of iterative and agile development. So as not to reinvent the wheel and create "yet another method method", I've borrowed heavily from available open and commercial standards such as the UML and various UML profiles, the Rational Unified Process and some of my own prior work. I've referenced the standard or other work in each definition where applicable. Any definition not so referenced is a definition of my own recent making. References form the UML and its various official OMG profiles are indicated by Dean Leffingwell, 2003."
Ukázka vybraného hesla:
requirements management
A systematic approach to eliciting, organizing and documenting the
requirements of the system, and establishing and maintaining agreement
between the customer and the project team on the changing requirements of
the system. [3]
Autor slovníku čerpal z vlastních i cizích zdrojů zdrojů. Uvádí jejich seznam:
1 Goldberg, Adele and Rubin, Kenneth S. Succeeding With Objects, Decision Frameworks for Project Management. Addison-Wesley, 1995.
2 Jacobson, Ivar, Booch, Grady and Rumbaugh, James. The Unified Software Development Process. Addison-Wesley, 1999.
3 Dorfman, Merline, and Richard H. Thayer. Standards, Guidelines and Examples of System and Software Requirements Engineering. IEE Computer Society Press, 1990.
4 Leffingwell, Dean and Widrig, Don. Managing Software Requirements, Second Edition, A Use Case Approach. Addison-Wesley, 2003.
5 Wiegers, Karl E. Software Requirements, 2nd Edition. Microsoft Press, 2003.
6 Cockburn, Alistair Writing Effective Use Cases. Addison-Wesley, 2001.
7 Cockburn, Alistair Agile Software Development. Addison-Wesley, 2002.
8 Rational Unified Process, 2002.
9 Poppendieck, Mary, Poppendieck, Tom. Lean Software Development An Agile Toolkit. Addison-Wesley, 2003.
Odkaz na webovou adresu slovníku: ZDE
Pro pohodlí návštěvníků tohoto weblogu zařazuji v levém sloupci ikonu GLOSSARY, se stejným odkazem.