Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

2.8.06

RM pro IT profesionály

Těžko se asi hned někdo pohrne na kurs pořádaný společností "International Institute for Learning, Inc.," ale nahlédnutí do podrobné osnovy bude určitě inspirujíci. Jedni budou rádi, že se dozví co by ještě měli nastudovat, druzí budou potěšeni, že již skoro všechno znají a organizátoři kurzů a poradci si srovnají své koncepce. Informace o studijním programu je na adrese:
http://www.iil.com/incs/outlines/8827-5027.asp