Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

2.8.06

Proč forma weblogu?

Byl jsem dotázán, proč jsem zvolil formu weblogu. Vedlo k mne k tomu hned několik důvodů ( ověřených na vlastních zkušenostech - viz. http://weblogy.akamonitor.cz ):
- pořízení stránky bylo dílem okamžiku, s využitím nabízené šablony,
- publikovat mohu i bez otevření stránky formou zaslání zprávy na tajnou e-mailovou adresu,

- systém při každé změně obsahu automaticky generuje soubor v jazyce XML pro RSS čtečky
- snadno se kombinuje text s obrázky a s hypertextovými odkazy
- weblog je ve správě systému blogger.com, který nyní patří ke Googlu, což má své výhody,
- u každé zprávy se nabízí možnost odeslání odkazu na zprávu e-mailem,
- existuje možnost otevřít weblog pro komentáře ( mám vypnuto ),

- zprávy se automaticky řadí tak, že nejnovější zprávy jsou na stránce nejvýše,
- systém udržuje a nabízí archiv zpráv,
- existuje možnost přizvat další redaktory - členy redakčního týmu,
- snadno ( přes profil autora ) lze přecházet mezi weblogy téhož autora,
- šablonu mohu měnit i editovat, doplněním odkazů, vkládámí loga a j.,
- stránku mohu mít buď na sevru blogger.com nebo ve své doméně, atd.
Systém blogger.com sice již obluhuje přes 3O milionů weblogů, takže občas se publikování trochu vleče, ale vcelku syastém pracuje - i přes takovou zátěž - spolehlivě.