Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

1.8.06

FURPS+ model a další

V rámci přípravy obsahu tohoto weblogu jsem prošel stovky webových stran pojednávajících o SRM v angličtině a němčině, podstatně méně jsem jich našel v češtině či slovenštině. K těm, které nemají těžiště v reklamě, patří stránky Vojtěcha Ondryhala z Katedry ASV a Informatiky, Univerzita obrany, Brno. Skromně vyhlížející stránky obsahují řadu cenných stručně formulovaných informací a řadu odkazů vedoucích k pozoruhondým zdrojům. Stránku jsem našel, když jsem hledal informaci o FURPS+ modelu. Dočetl jsem se toto ( cituji ze stránky ):
"Klíčem k úspěšnému projektu je správná identifikace požadavků a sledování (trace) jejich naplňování. Běžně se požadavky člení na funkční a nefunkční, což není dostačující. Je vhodné využít některou z metodik, která člení požadavky do kategorií. Požadavky jsou v UP metodice doporučeny členěnit dle FURPS+ modelu, což je zkratka pro začáteční písmena anglických slov, vyjadřujících jednotlivé kategorie, tedy požadavky na:
- Funkčnost (functional) – vlastnosti budoucího systému, kapacity, bezpečnost,
- Použitelnost (usability) – lidský faktor (ergonomie), nápověda, dokumentace,
- Spolehlivost (reliability) – frekvence selhání, obnovitelnost, předvídatelnost.
- Výkon (performance) – časové odezvy, propustnost, přesnost, dostupnost, použití zdrojů.
- Podporu (supportability) – adaptabilita, udržovatelnost, internacionalizace, konfigurovatelnost.
Plus u zkratky FURPS přidává dalších několik podkategorií." ( konec citátu ).
Adresa stránky s citovaným obsahem ( další najdete s využitím menu ):
http://k303.vabo.cz/~ondryhal/research/up/discipliny/pozadavky.htm