Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

17.8.06

Features, Use Cases, Requirements, Oh My!

"Features, Use Cases, Requirements, Oh My!" - pod tímto tajemným názvem opublikoval Dean Leffingwell, Senior Vice President of Process and Project Management Rational Software a především spoluautor jedné z nejčtenějších knih týkajících se SRM "Managing Software Requirements" svoji úvahu. Pokud budeme respektovat skutečnost, že článek byl publikován v roce 2000,můžeme považovat jeho obsah i dnes v mnohém směru za inspirující. Z 14-ti stránkového textu ( v PDF ), jehož plné znění najdete na níže uvedené adrese, jsem vybral k citaci pouze část závěru:
"At the beginning, we noted that a goal of this article was to helppractitioners in the field improve their ability to answer the fundamental question:"What, exactly, is this system supposed to do?"
As a step toward this goal, we defined and described some of the common terms, such as stakeholder needs, features, use cases,software requirements, and more, used by analysts and others who have responsibility for describing issues in the problem domain, and for expressing the requirements to be imposed upon any prospectivesolution. In so doing, we also illustrated some of the key concepts of effective requirements management.
By using the terms and approaches outlined in this article, you can better understand your user's needs and communicate requirements for proposed solutions to developers, testers, and other technical team members."
Webová adresa , kde najdete plný text:
http://www.leffingwell.org/Document_Store/Features.pdf
---
Poznámka "pod čarou". Odkaz na tento weblog, věnovaný SRM, se - pomalu ale jistě - dostává na první stránky výběrů ve vyhledávačích ( CENTRUM, ATLAS, MORFEO, JYXO, v Googlu po volbě ČR jako země kde je publikován).