Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.8.06

Definování a správa požadavků ( BORLAND )

Pod tímto názvem nabízí firma BORLAND na svém českém portálu v rubrice "ŘEŠENÍ" několik stručných textů. Přesto, že jsou orientovány především na podporu vlastního produktu, obsahují řadu užitečných poznatků. Podtitulek zní: "Zdokonalování procesu definování a správy požadavků na software a sladění IT s podnikáním v průběhu životního cyklu dodávání software". V situaci, kdy se mnohé české firmy stále ještě vyhýbají prezentaci byť jen náznaků svého know-how v oblasti definování a správy požadavků, je to krok žádoucím směrem. Dokladem toho, že se větší vstřícnost v publikování odborných poznatků na webu vyplácí, svědčí velký zájem o portál společnosti OMNICOM, která jako jedna z mála nabídla poměrně detailní informace z oblasti ITSM/ITIL. Budeme si muset ještě počkat, než některé firmy vyladí optimální vztah mezi věcnější reklamou a ochranou know-how. Texty firmy BORLAND najdete využitím tohoto ODKAZU.