Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.8.06

Co programátory ve škole neučí...

...aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi. Trochu se stydím za to, že jsem tuto zajímavou knihu, vydanou Computer Pressem v roce 2003, objevil až poslední dobou. Narazil jsem na ni při snaze o nalezení českých textů, věnovaných řízení softwarových projektů. Kniha odkrývá na konkrétních situacích podstatu typických problémů, jimž lidé zapojení do tvorby softwaru, zejména ve svých profesních začátcích, čelí. Autor knihy - Petr Paleta - představuje zásady, pravidla a doporučení ověřená jeho bohatou praxí. Poznáte mimo jiné:
- Specifika vývoje softwaru jakožto zvláštní oblasti projektového řízení
- Obvyklé příčiny selhávání softwarových projektů a produktů
- Zdravé zásady pro specifikace zadání, strukturu kódu i dat
- Nejčastější chyby při programování a jejich příčiny
- Jak se vyhnout bezpečnostním dírám
- Co má vliv na rychlost tvorby aplikace
- Problémy uživatelského rozhraní
- Testování a revize aplikace
- Zkušební provoz a zavádění aplikace u zákazníka
- Umění zvládnout ekonomickou stránku projektu
- Řízení a komunikace ve vývojovém týmu
Podrobný obsah knihy najdete na adrese: ZDE