Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.8.06

Co programátory ve škole neučí...

...aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi. Trochu se stydím za to, že jsem tuto zajímavou knihu, vydanou Computer Pressem v roce 2003, objevil až poslední dobou. Narazil jsem na ni při snaze o nalezení českých textů, věnovaných řízení softwarových projektů. Kniha odkrývá na konkrétních situacích podstatu typických problémů, jimž lidé zapojení do tvorby softwaru, zejména ve svých profesních začátcích, čelí. Autor knihy - Petr Paleta - představuje zásady, pravidla a doporučení ověřená jeho bohatou praxí. Poznáte mimo jiné:
- Specifika vývoje softwaru jakožto zvláštní oblasti projektového řízení
- Obvyklé příčiny selhávání softwarových projektů a produktů
- Zdravé zásady pro specifikace zadání, strukturu kódu i dat
- Nejčastější chyby při programování a jejich příčiny
- Jak se vyhnout bezpečnostním dírám
- Co má vliv na rychlost tvorby aplikace
- Problémy uživatelského rozhraní
- Testování a revize aplikace
- Zkušební provoz a zavádění aplikace u zákazníka
- Umění zvládnout ekonomickou stránku projektu
- Řízení a komunikace ve vývojovém týmu
Podrobný obsah knihy najdete na adrese: ZDE

Definování a správa požadavků ( BORLAND )

Pod tímto názvem nabízí firma BORLAND na svém českém portálu v rubrice "ŘEŠENÍ" několik stručných textů. Přesto, že jsou orientovány především na podporu vlastního produktu, obsahují řadu užitečných poznatků. Podtitulek zní: "Zdokonalování procesu definování a správy požadavků na software a sladění IT s podnikáním v průběhu životního cyklu dodávání software". V situaci, kdy se mnohé české firmy stále ještě vyhýbají prezentaci byť jen náznaků svého know-how v oblasti definování a správy požadavků, je to krok žádoucím směrem. Dokladem toho, že se větší vstřícnost v publikování odborných poznatků na webu vyplácí, svědčí velký zájem o portál společnosti OMNICOM, která jako jedna z mála nabídla poměrně detailní informace z oblasti ITSM/ITIL. Budeme si muset ještě počkat, než některé firmy vyladí optimální vztah mezi věcnější reklamou a ochranou know-how. Texty firmy BORLAND najdete využitím tohoto ODKAZU.

21.8.06

Velký anglicko - český slovník


Jsem si vědom toho, že značný podíl informací prezentovaných v tomto weblogu v angličtině může dělat někomu potíže. K tomu, abych vše překládal do češtiny, bohužel čas nemám. Spoléhám částečně na to, že lidé kolem IS, IT, ICT se tak jako tak ve své práci angličtině nevyhnou. Jelikož mám přece jenom trochu výčitky, chci Vám doporučit nový velký moderní slovník. Recenze slovníku je uvedena na níže uvedené adrese a ikona slovníku ( s odkazem na vydavatele ) bude trvale v levém sloupci této stránky.
Nový velký A-Č slovník jsem si opatřil poté, co jsem zjistil, že se svým dosavadním vybavením - jeden slovník obecnější a jeden starší specializovaný ( na tématiku ICT ) bych se daleko nedostal. Někteří autoři knih, týkajících se tématu "Software Requirements Management", sice pojednávají o odborné ICT tématice, ale ve snaze o přiblížení obsahu, používají spoustu příkladů a analogií ze zcela jiných odborných oblastí nebo z běžného života. Unavovalo mne věčné přecházení sem a tam, z jednoho sovoníku do druhého a navíc s nutností nahlížení do anglických významných slovníků. A tak jsem se rozhodl pro jeden obsáhlejší moderní slovník, který pokrývá obě oblasti současně. Byl jsem potěšen zjištěním, že mi z 10-ti vyhledávaných slov ze značně specializované oblasti "správy SW požadavků", slovník nabídl v osmi případech české ekvivalenty, které byly významově přímo použitelné, což považuji za kladný výsledek. A proto si dovoluji slovník doporučit všem, kdo nehledají slovník kapesní - z těmi 1736 stranami to totiž žádný "kolibřík" není. Ostatně, komu by vadily fyzické parametry slovníku, může zvolit elektronickou verzi. LEDA, spol. s r. o., vydala slovník i v elektronické podobě spolu s vyhledávacím programem.
Moji recenzi sovníku najdete na TÉTO adrese.

19.8.06

Requirements Tools

Na webu se nachází rozsáhlý přehled softwaru podporujícího SRM. Přehled obsahuje poměrně podrobné informace o každém produktu. Povšimněte si na stránce úvodního prohlášení, které vysvětluje vztah autora přehledu k produktům - zdůrazňuje, že jde o přehled a nejde o doporučení. Pro jistotu cituji:
"We acknowledge the contributions of Dora Lam and Rabi Achrafi to this list. Please note that the list does not imply a recommendation, nor does omission imply that we diapprove of the tool. We urge you to carefully consider your requirements for a tool before looking at any of them. Some of these companies have demonstration versions available."
Přehled najdete na adrese:
http://www.volere.co.uk/tools.htm

Uzavřená část weblogu

Od nového školního roku 2006/7 umožním přístup k uzavřené části weblogu studentům VŠMIE ( Vysoké školy manažérské informatiky a ekonomiky ) a vybraným návštěvníkům, kteří projeví zájem o aktivní spolupráci při sdílení know-how v oblasti SRM.
Postup a podmínky získání přístupu jsou uvedeny na stránce, na kterou vede odkaz umístěný pod ikonou "STUDENTI" v levém sloupci této stránky.
Existence uzavřené části neovlivní pokračování v publikování komentovaných odkazů v současném pojetí.

Requirements Fundamentals: the basis for effective testing

Pod tímto názvem opublikovala známá autorka Sussane Robertson velmi cenný článek. Specifikace požadavků je v mnoha případech sama o sobě natolik složitá, že se zapomíná na to, že jde o jednu část životního cyklu projektu, která má úzké vazby na všechny jeho fáze. Autorka článku, na který touto zprávou upozorňuji, se věnuje vazbě specifikace požadavků na fázi testování. Nadpisy částí článku zní:
- Contents of the Requirements Specification
- Contents of Individual Requirements
- Keeping Track of Connections
Několik vět z úvodu článku:
"We accept that testing the software is an integral part of building a system. However, if the software is based on inaccurate requirements then, despite any amount of testing, the software will be unsatisfactory. Instead of limiting our testing to code, we should start testing as soon as we start work on the requirements for a product. The problem is that requirements are often written in loose and inconsistent ways that make them impossible to test. This paper describes a quality gateway that defines testpoints that a requirement has to pass in order to enter the requirements specification. These gateway tests are concerned with ensuring that the requirements are accurate, and do not cause problems by being unsuitable for the design and implementation stages later in the project. The set of requirements tests cover relevance, coherency, traceability, completeness, consistency, connectivity and other qualities that successful requirements must have. A good place to start is to consider what we expect to find in a requirements specification; here we have a problem because “requirements specification” is one of the most elastic terms in current use. Some specifications contain purely functional requirements, others include non-functional or quality requirements, some contain all the project constraints, some specify the stakeholders, some include business goals, some concentrate on the solution – and all these things are at differing levels of detail - the variations are endless. However without some consistent agreement on what you intend your specification to contain it is
impossible to test the quality of its contents."
Autorka v článku odkazuje na šablonu ( Volere ), o které hovořím v jedné z předchozích zpráv v tomto weblogu.
Vaší pozornosti při čtení článku určitě neujde seznam kontrolních otázek:
• Does the specification contain all the requirements components?
• Does the specification contain all the relationships between components?
• Are all types of requirements defined?
• Is each requirement uniquely identifiable?
• Does each requirement contain all components on the shell?
• Is each goal measurable?
• Is the work context defined?
• Does the event list agree with the work context?
• Are all the event inputs and outputs defined?
• Can you quantify why each constraint exists?
• Is each constraint measurable?
• Are the stakeholders identified by name?
• Are the users’ characteristics defined?
• Are the stakeholders’ responsibilities defined?
• Can you trace the product use cases back to the business events?
• Are the terms used in the fit criteria defined in the requirements specification?
• Are the terms used consistently?
• Is it possible to write a cost-effective test to prove or disprove any solution to this requirement according to its fit criterion?
• Is each requirement really a requirement or is it a solution?
• Are conflicts between requirements identified?
Doporučené zdroje týkající se tématu článku
- Gilb, Tom with Susannah Finzi. Principles of Software Engineering Management. Addison-Wesley, Wokingham, England, 1988.
- Jackson, Michael. Software Requirements & Specifications: a Lexicon of Practice, Principles and Prejudices. Addison-Wesley Longman, Wokingham, England, 1996.
- Pardee, William. To Satisfy & Delight Your Customer. Dorset House, New York, 1996. Robertson, James & Suzanne. Mastering the Requirements Process. Addison-Wesley,
London, 1999.
Odkaz na adresu s plným zněním článku Sussane Robertson: ZDE

17.8.06

Dobrá zpráva pro všechny

Spoluautor knihy: "Managing Software Requirements" ( 1. a 2. vydání ) Dean Leffingwell, na svých webových stránkách oznamuje, že mu vydavatel knihy, společnost Addison Wesley, povolila nabídnout svým čtenářům ke stažení 3 přílohy z prvního a 1 přílohu z druhého vydání knihy . Poznámky týkající se podmínek uživání dokumentů jsou uvedeny v každém souboru.
Pro informaci názvy příloh:
Z 2. vydání:
- Vision Template
- Use Case Specification Template
- Supplementary Specification Template
Z 1. vydání:
- Modern SRS Template
Odkaz na adresu stránky nabízející download, je: ZDE

Software Engineering Process Terms

Glossary of Software Engineering Process Terms. Dean Leffingwell sestavil významový interaktivní slovník ( Glossary ) pojmů týkajících se procesů softwarového inženýrství a tento slovník zpřístupnil na níže uvedené adrese na svém webovém portálu. Slovník autor uvádí těmito slovy:
"Note: I've compiled the following glossary of software engineering process terms to help software teams apply a common language to address the challenges of iterative and agile development. So as not to reinvent the wheel and create "yet another method method", I've borrowed heavily from available open and commercial standards such as the UML and various UML profiles, the Rational Unified Process and some of my own prior work. I've referenced the standard or other work in each definition where applicable. Any definition not so referenced is a definition of my own recent making. References form the UML and its various official OMG profiles are indicated by Dean Leffingwell, 2003."
Ukázka vybraného hesla:
requirements management
A systematic approach to eliciting, organizing and documenting the
requirements of the system, and establishing and maintaining agreement
between the customer and the project team on the changing requirements of
the system. [3]
Autor slovníku čerpal z vlastních i cizích zdrojů zdrojů. Uvádí jejich seznam:
1 Goldberg, Adele and Rubin, Kenneth S. Succeeding With Objects, Decision Frameworks for Project Management. Addison-Wesley, 1995.
2 Jacobson, Ivar, Booch, Grady and Rumbaugh, James. The Unified Software Development Process. Addison-Wesley, 1999.
3 Dorfman, Merline, and Richard H. Thayer. Standards, Guidelines and Examples of System and Software Requirements Engineering. IEE Computer Society Press, 1990.
4 Leffingwell, Dean and Widrig, Don. Managing Software Requirements, Second Edition, A Use Case Approach. Addison-Wesley, 2003.
5 Wiegers, Karl E. Software Requirements, 2nd Edition. Microsoft Press, 2003.
6 Cockburn, Alistair Writing Effective Use Cases. Addison-Wesley, 2001.
7 Cockburn, Alistair Agile Software Development. Addison-Wesley, 2002.
8 Rational Unified Process, 2002.
9 Poppendieck, Mary, Poppendieck, Tom. Lean Software Development An Agile Toolkit. Addison-Wesley, 2003.
Odkaz na webovou adresu slovníku: ZDE
Pro pohodlí návštěvníků tohoto weblogu zařazuji v levém sloupci ikonu GLOSSARY, se stejným odkazem.

Features, Use Cases, Requirements, Oh My!

"Features, Use Cases, Requirements, Oh My!" - pod tímto tajemným názvem opublikoval Dean Leffingwell, Senior Vice President of Process and Project Management Rational Software a především spoluautor jedné z nejčtenějších knih týkajících se SRM "Managing Software Requirements" svoji úvahu. Pokud budeme respektovat skutečnost, že článek byl publikován v roce 2000,můžeme považovat jeho obsah i dnes v mnohém směru za inspirující. Z 14-ti stránkového textu ( v PDF ), jehož plné znění najdete na níže uvedené adrese, jsem vybral k citaci pouze část závěru:
"At the beginning, we noted that a goal of this article was to helppractitioners in the field improve their ability to answer the fundamental question:"What, exactly, is this system supposed to do?"
As a step toward this goal, we defined and described some of the common terms, such as stakeholder needs, features, use cases,software requirements, and more, used by analysts and others who have responsibility for describing issues in the problem domain, and for expressing the requirements to be imposed upon any prospectivesolution. In so doing, we also illustrated some of the key concepts of effective requirements management.
By using the terms and approaches outlined in this article, you can better understand your user's needs and communicate requirements for proposed solutions to developers, testers, and other technical team members."
Webová adresa , kde najdete plný text:
http://www.leffingwell.org/Document_Store/Features.pdf
---
Poznámka "pod čarou". Odkaz na tento weblog, věnovaný SRM, se - pomalu ale jistě - dostává na první stránky výběrů ve vyhledávačích ( CENTRUM, ATLAS, MORFEO, JYXO, v Googlu po volbě ČR jako země kde je publikován).

14.8.06

Specifikace požadavků - šablona VOLERE

Problematika specifikace požadavků není zvláštností SRM. Na webu je k dispozici šablona, která je výsledkem zkušeností získaných při specifikaci požadavků v nejrůznějších oblastech. Šablonu lze stáhnout v různých formátech a upravit si ji podle potřeb a situace. Existují programy, které s šablonou dokáží pracovat jako se vstupem při správě pořadavků. Na webu je k i dispozici český překlad šablony. Uvádím:
- anotaci šablony v angličtině
- obsah - strukturu šablony
- webovou adresu, kde je ke stažení
Na adrese
www.volere.co.uk je ke stažení řada článků pojednávacích o specifikaci požadavků.
"The Volere Requirements Specification Template is intended for use as a basis for your requirements specifications. The template provides sections for each of the requirements types appropriate to today's software systems. You may download a pdf version from the Volere site and adapt it to your requirements gathering process and requirements tool. The Volere site also has a Word RTF version. The template can be used with Requisite, DOORS, Caliber RM, IRqA and other popular tools."
Obsah - strutura šablony:
Fair Use Volere Requirement Shell Requirement Numbering Definitions Used in this Template
- PROJECT DRIVERS: 1. The Purpose of the Project 2. Client, Customer, Stakeholders 3. Users of the Product
- PROJECT CONSTRAINTS: 4. Mandated Constraints 5. Naming Conventions and Definitions 6. Relevant Facts and Assumptions
- FUNCTIONAL REQUIREMENTS: 7. The Scope of the Work 8. The Scope of the Product 9. Functional and Data Requirements
- NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS: 10. Look and Feel 11. Usability and Humanity 12. Performance 13. Operational 14. Maintainability and Support 15. Security 16. Cultural and Political 17. Legal
- PROJECT ISSUES: 18. Open Issues 19. Off-the-shelf Solutions 20. New Problems 21. Tasks 22. Cutover 23. Risks 24. Costs 25. User Documentation and Training 26. Waiting Room 27. Ideas for Solutions
Adresa stránky s nabídkou šablony v angličtině:
http://www.volere.co.uk/template.htm

6.8.06

Odezvy návštěvníků weblogu

Byl jsem dotázán na možnost bezprostřední odezvy a dotazů vztahujících se k obsahu jednotlivých zpráv. Systém blogger.com, na kterém weblog provozuji, sice automatickou publikaci bezprostřední odezvy umožňuje, ale po zkušenostech z jiných svých weblogů, by to pro mne znamenalo denně mazat desítky reakcí, které s tématem nemají noc společného. Proto nabízím adresu: srm@akamonitor.cz, kam můžete zasílat své odezvy. Odezvy, které budou k věci opublikuji s uvedením autora. ( Je až neuvěřitelné, jak rychlé roboty mají k dispozici různé "firmy", které bleskově registrují novou možnost pro umístění nabídky nejrůznější "služeb".)

ČNI - softwarové inženýrství

Vyhledání norem vztahujících se k tématu weblogu na portálu Českého normalizačního institutu se nemusí napoprvé podařit. Vyhledávací systém má trochu potíže s diakritikou, hlavní menu nás k tomuto tématu moc jasně nevede a tak nejlepší je jít přes mapu stránek portálu. Nejbližší heslo je softwarové inženýrství. Dostaneme se k přehledu existujících norem, z nichž některé, byť nepřímo, mají co činit s fází životního cyklu SW projektu s těžištěm v identifikací, organizací, kontrole a dokumentací požadavků. Stránka s přehledem je ZDE.

Semináře společnosti topvision

Uvedl jsem své předsevzetí, pokrýt tématiku SRM v širších souvislostech. Na webu lze najít nabídku několika českých firem, pořádajících semináře šité přímo na míru tématu - alespoň podle velmi stručné osnovy. Jelikož jsem něměl možnost ověřit soulad nabídky se skutečnosti, netroufám si je zatím doporučovat. ( Požádal jsem některé organizátory o umožnění přístupu, abych tak mohl v tomto weblogu učinit.) Proto omezuji své odkazy na akce, které jsem na jaře osobně absolvoval. Jde o akce, které přibližují problematiku těch fází životního cyklu projektů, na které má kvalita identifikace, organizace a dokumentace požadavků uživatelů největší vliv. Na níže uvedené adrese jsou původní reportáže z akcí společnosti topvision, podané formou prezentace vybraných slajdů, reporezentujících pojhetí tématu s krátkou fotoreportáží z akce. Podrobnosti o osnovách akcí najdete na webu pořádaqjící společnosti. Rubriku reportáží najdete na mém portálu ZDE.

5.8.06

Nabídka cizojazyčných knih

Většina světoznámých knihkupectví nabízí bohatý výběr knih, týkajícíh se tématu SRM, především v angličtině. Nebudu je vypisovat, odkážu Vás přímo na stránku s výsledkem vyhledávání ve vydavateství AMAZON.com, kde se nabízí ( včetně navazujících stránek ) 20 titulů.
Adresa stránky: ZDE

3.8.06

Software Requirements, Second Edition


Snažil jsem se zjistit kolik toho o Requirements Managementu prezentuje firma Microsoft. Při tom jsem narazil na knihu, kterou vydal Microsoft Press v roce 2003, již v druhém, doplněném vydání. Kniha je v angličtině, takže si dovolím podat informaci citátek z webové stránky knihy:
Název: Software Requirements, Second Edition
Autor: Karl E. Wiegers
544 stran, ISBN 0-7356-1879-8, cena cca $39.99, obsahuje CD přílohu.
"In SOFTWARE REQUIREMENTS, Second Edition, requirements engineering authority Karl Wiegers amplifies the best practices presented in his original award-winning text now a mainstay for anyone participating in the software development process. In this book, you’ll discover effective techniques for managing the requirements engineering process all the way through the development cycle—including dozens of techniques to facilitate that all-important communication between users, developers, and management.
Discover how to:

• Set achievable expectations for functionality and quality
• NEW: Incorporate business rules into application development
Employ use cases to discover user requirements
• Arrest creeping requirements and manage change requests
• NEW: Deal with requirements on maintenance, outsourced, and package solution projects
• Curb the impulse to “gold-plate” your programs
• NEW: Grow effective requirements analysts
• Cut revisions—and costs—dramatically
• Produce better software!

2.8.06

Proč forma weblogu?

Byl jsem dotázán, proč jsem zvolil formu weblogu. Vedlo k mne k tomu hned několik důvodů ( ověřených na vlastních zkušenostech - viz. http://weblogy.akamonitor.cz ):
- pořízení stránky bylo dílem okamžiku, s využitím nabízené šablony,
- publikovat mohu i bez otevření stránky formou zaslání zprávy na tajnou e-mailovou adresu,

- systém při každé změně obsahu automaticky generuje soubor v jazyce XML pro RSS čtečky
- snadno se kombinuje text s obrázky a s hypertextovými odkazy
- weblog je ve správě systému blogger.com, který nyní patří ke Googlu, což má své výhody,
- u každé zprávy se nabízí možnost odeslání odkazu na zprávu e-mailem,
- existuje možnost otevřít weblog pro komentáře ( mám vypnuto ),

- zprávy se automaticky řadí tak, že nejnovější zprávy jsou na stránce nejvýše,
- systém udržuje a nabízí archiv zpráv,
- existuje možnost přizvat další redaktory - členy redakčního týmu,
- snadno ( přes profil autora ) lze přecházet mezi weblogy téhož autora,
- šablonu mohu měnit i editovat, doplněním odkazů, vkládámí loga a j.,
- stránku mohu mít buď na sevru blogger.com nebo ve své doméně, atd.
Systém blogger.com sice již obluhuje přes 3O milionů weblogů, takže občas se publikování trochu vleče, ale vcelku syastém pracuje - i přes takovou zátěž - spolehlivě.

RM pro IT profesionály

Těžko se asi hned někdo pohrne na kurs pořádaný společností "International Institute for Learning, Inc.," ale nahlédnutí do podrobné osnovy bude určitě inspirujíci. Jedni budou rádi, že se dozví co by ještě měli nastudovat, druzí budou potěšeni, že již skoro všechno znají a organizátoři kurzů a poradci si srovnají své koncepce. Informace o studijním programu je na adrese:
http://www.iil.com/incs/outlines/8827-5027.asp

INCOSE RM Tools Survey

Podařilo se mi najít webovou stránku s přehledem produktů podporujících SRM.
V tabulce na níže uvedené stránce najdete řadu užitečných informací. Především je to seznam produktů, které byly dodavateli nahlášeny do průzkumu. Zajímavý je seznam ukazatelů, pomocí kterých jsou jednotlivé produkty charakterizovány. Nepřehlédněte ani datum, kdy byly informace vloženy. Nejmladší záznam je z května 2006. Přehled obsahuje též okamžitě využitelné informace o kontaktech na dodavatele.
V úvodu přehledu se dočtete toto:
"INCOSE Requirements Management (RM) Tools Survey site, is sponsored by the
Tools Database Working Group. The Tools Database Working Group consists of both tool users and tool suppliers who are interested in the use of technology to enable Systems Engineering. The TDWG began gathering information on Requirements Management tools in the 1990's. Working with the INCOSE Requirements Management Working Group, they developed the survey questions for Requirements Management tools found here. The survey responses, including the rating of compliance with each questions or feature, are provided by the tool vendors directly. However, the TDWG reserves the right to review and correct any "informational injustices" (i.e. exaggerated answers)".
Adresa stránky s přehledem je:
http://www.paper-review.com/tools/rms/read.php

1.8.06

Co znamená "+" ve FURPS+

Obdržel jsem dotaz na význam označení "plus" u modelu FURPS+.
Cituji z anglického zdroje:
"The "+" in FURPS+ indicates ancillary and sub-factors, such as:
• Implementation—resource limitations, languages and tools, hardware, ...
• Interface—constraints imposed by interfacing with external systems.
• Operations—system management in its operational setting.
• Packaging
• Legal—licensing and so forth."
K uvedenému modelu se vrátím s podrobnější zprávou někdy příště.

Pozoruhodné knižní tituly

Vždy znovu mne fascinuje rychlost reakce internetové komunity na nový obsah na webu. Stalo se tak i v případě toho weblogu, který jsem zřidil před několika dny. Odpovídám na dotaz týkající se doporučené zahraniční literatury. Využívám při tom výběr, který doporučuje Vojtěch Ondryhal. Jde o 4 tituly uvedené v PDF souboru na TÉTO ADRESE.

FURPS+ model a další

V rámci přípravy obsahu tohoto weblogu jsem prošel stovky webových stran pojednávajících o SRM v angličtině a němčině, podstatně méně jsem jich našel v češtině či slovenštině. K těm, které nemají těžiště v reklamě, patří stránky Vojtěcha Ondryhala z Katedry ASV a Informatiky, Univerzita obrany, Brno. Skromně vyhlížející stránky obsahují řadu cenných stručně formulovaných informací a řadu odkazů vedoucích k pozoruhondým zdrojům. Stránku jsem našel, když jsem hledal informaci o FURPS+ modelu. Dočetl jsem se toto ( cituji ze stránky ):
"Klíčem k úspěšnému projektu je správná identifikace požadavků a sledování (trace) jejich naplňování. Běžně se požadavky člení na funkční a nefunkční, což není dostačující. Je vhodné využít některou z metodik, která člení požadavky do kategorií. Požadavky jsou v UP metodice doporučeny členěnit dle FURPS+ modelu, což je zkratka pro začáteční písmena anglických slov, vyjadřujících jednotlivé kategorie, tedy požadavky na:
- Funkčnost (functional) – vlastnosti budoucího systému, kapacity, bezpečnost,
- Použitelnost (usability) – lidský faktor (ergonomie), nápověda, dokumentace,
- Spolehlivost (reliability) – frekvence selhání, obnovitelnost, předvídatelnost.
- Výkon (performance) – časové odezvy, propustnost, přesnost, dostupnost, použití zdrojů.
- Podporu (supportability) – adaptabilita, udržovatelnost, internacionalizace, konfigurovatelnost.
Plus u zkratky FURPS přidává dalších několik podkategorií." ( konec citátu ).
Adresa stránky s citovaným obsahem ( další najdete s využitím menu ):
http://k303.vabo.cz/~ondryhal/research/up/discipliny/pozadavky.htm