Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

30.7.06

SRM - o čem to vlastně je?

Místo dlouhého vyprávění uvádím odkaz na podrobný obsah knihy publikované v angličtině v roce 2003 pod názvem "Managing software requirements". Obsah knihy může soužit jako osnova pro podstatnou část problematiky, kterou se tento weblog bude zabývat. Stránka s obsahem má adresu:
http://www.akamonitor.cz/deandon.htm.

Úvodní informace

Tento weblog si neklade za cíl prezentovat informace pro špičkové profesionály. Jeho posláním je usnadnit rychlé vyhledání aktuálních informacích týkajících se tématu "Software Requirements Management - SRM" - Správa (SW) požadavků - především lidem z praxe a studentům. Téma nebude chápáno izolovaně, ale v kontextu s širší problematikou softwarových projektů.
Až na vyjímky zde budou publikovány především stručně komentované odkazy ( s webovými adresami ). Obsah weblogu bude doplňován příležitostně, podle toho, kdy během monitoringu webu, knih a časopisů narazím na nový zajímavý zdroj informací. Těším se na Vaše návštěvy a uvítam upozornění na zdroje, které jsem přehlédl. Arnošt Katolický.